Топлоизолационни материали - Hofmann Consult

Топлоизолационни материали - Hofmann Consult

 

Топлоизолационни материали

Категория: Леярство
Производител: Morgan Thermal Ceramics

Хофман Консулт предлага водещи на пазара пожаро и топлоизолационни материали на фирма Morgan Thermal Ceramics като изолационни влакна, огнеупорни тухли, монолитни и микропорести изолационни материали, топлозащитни брони, огнеупорни форми и поти.

Леярство

Закрепващи системи

Роботизация

Металообработване

ISO 9001:2008